1. Future Tense : Gelecek zaman (will)
 2. Future Tense : Gelecek zaman (will & be going to)
 3. Future Tense Examples : Gelecek Zaman Örnekleri
 4. Future Tense – Will (İngilizce Anlatım)
 5. Future Tense – am/is/are going to (İngilizce Anlatım)
 6. Simple Past Tense : -di’li Geçmiş Zaman Durum cümlesi (was/were)
 7. Simple Past Tense : -di’li Geçmiş Zaman Hareket Cümlesi (did)
 8. Autobiography – Hayat Hikayesi (Özgeçmiş)
 9. Simple Past Tense – Regular Verbs (İngilizce Anlatım)
 10. Simple Past Tense – Irregular Verbs (İngilizce Anlatım)
 11. Simple Past Tense Stative Sentences – was / were (İngilizce Anlatım)
 12. Irregular Verb List : Düzensiz Fiiller Listesi
 13. Past Continuous Tense : Şimdiki Zamanın Hikayesi
 14. When / While / As / Whilst : “İken” Bağlacı 2012
 15. Habitual Past Tense (used to/would) : Geniş Geçmiş Zaman – 1
 16. Habitual Past Tense (used to/would) : Geniş Geçmiş Zaman – 2
 17. Be able to : -ebilmek Cümle yapısı
 18. Tag Questions : Teyit Soruları
 19. Connecting Adverbs ( and, also, besides, furthermore, likewise, moreover )- Bağlaç Zarflar – 1
 20. Connecting Adverbs ( because, now that, since, even though, although, though )- Bağlaç Zarflar – 2
 21. Connecting Adverbs ( but, however, nevertheless, nontheless, still, anyway )- Bağlaç Zarflar – 3
 22. Connecting Adverbs ( so, accordingly, consequently, hence, thus, then, for that reason, that’s why ) -Bağlaç Zarflar -4
 

Video Konu Anlatımı | ekol hoca, ders notları, çözümlü soru anlatımları, konu özetleri, örnek sorular, vitamin, körfez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sınıf, denemeler, çıkmış sorular, sunumlar, AİÖ, ALES, AÖF, AÖL, DGS, KPSS, LYS, SBS, YDS, YGS, Lise, Ortaokul ve ilkokul seviyesinde ders anlatımları. vitamin, ekol hoca dersleri, testler ile ilgili sorular ve cevaplar, slaytlar, yazılı soruları, kitap cevapları, ekol hoca dersleri