D: BİTKİLER ALEMİ

 • Ökaryotturlar. Hepsi çok hücrelidir.
 • Hücre çeperleri vardır ve hücre çeperinin ana maddesi selülozdur.
 • Klorofil maddeleri kloroplast içindedir.
 • Kloroplasttan başka; kromoplast ve lökoplast gibi renk maddelerde vardır
 • Nişasta Depo ederler
 • Yeşil bitkilerin hepsi otorfodur. Işık enerjisini kimyasalenerjiye çeviriler.
 • Çoğu toprağa bağlı olduğu için yer değiştiremezler.
 • Sinir ve duyu sistemleri yoktur.

1: Tohumlu (Çiçekli) Bitkiler:

Hepsi damarlıdır.Kök, gövde ve yaprakları gelişmiştir. Eşeyli üremelerini tohum olarak gerçekleştirirler.Embriyoyu besleyecek besin depoları oldukları için kara yaşamına uyum sağlamıştırlar. Doku ve organları iyi gelişmiştir.

Tohumun meyve etrafımın örtüp, ötülmemesine göre iki alt bölüme ayrılır.

a) Açık Tohumlu Bitkiler.

Tohumları etrafında zar bulunmaz. Tohumlar kozalak etrafında bulunur. Bu tür bitkiler iğne yapraklıdır. Kışın yapraklarını dökmezler.

b) Kapalı Tohumlu Bitkiler:

Tohumlar meyve etrafında örtülmüştür. Çiçeklerinde taç ve çanak yaprakları vardır. Tohumlar çenek sayısına göre 2 alt gruba ayrılılar.

 • Tek Çenekliler: Tohumlarında sadece bir tane çenek yaprağı vardır. Kambiyom dokusu olmadığı için, enine kalınlaşma görünmez.
 • Çift Çenekliler: Tohumlarında 2 tane çenek Yaprağı bulunur. Kambiyoma sahiptirler

2: Sporlu (Çiçeksiz) Bitkiler:

Üreme ve gelişimlerinde çiçek oluşturmazlar. Spor oluşturarak eşeysiz üremiyi, gamet oluşturarak eşeyli üremeyi gerçekleştirirler. Bu iki üreme çeşidi birebirinin devamı şeklindedir ve bu olaya döl almaşı denir. Suya bağılıdırlar.

İletim demetleri bulunup bulunmamasına göre 2’ye ayrılırlar.

a) Damarlı Sporlu Bitkiler:

İletim demetleri olup, sporla üreyen bitkilerdir. Gerçek kök, gövde ve yapraklarda bulunmaz. ÖR: Eğreltiotu

b) Damarsız Sporlu Bitkiler:

Yaprak, kök veya gövdeleri yoktur veya çok basittiler. Bu tip vücut yapısına tallus denir. ÖR: Yeşil su yosunları, karayosunları

 

Video Konu Anlatımı | ekol hoca, ders notları, çözümlü soru anlatımları, konu özetleri, örnek sorular, vitamin, körfez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sınıf, denemeler, çıkmış sorular, sunumlar, AİÖ, ALES, AÖF, AÖL, DGS, KPSS, LYS, SBS, YDS, YGS, Lise, Ortaokul ve ilkokul seviyesinde ders anlatımları. vitamin, ekol hoca dersleri, testler ile ilgili sorular ve cevaplar, slaytlar, yazılı soruları, kitap cevapları, ekol hoca dersleri

son arama terimleri:

  bitkiler alemi,9 sınıf bitkiler alemi özet,bitkiler alemi kısaca özeti,9 sınıf biyoloji bitkiler konusu özeti,bitkiler alemi konu anlatımı,bitkiler alemi 9 sınıf biyoloji,bitkiler alemi özet,9 sınıf biyoloji bitkiler ozet,9 sinif bakteriler alemi ozet,9 sınıf bitkiler konusu özet,9 sınıf biyoloji bitkiler alemi,dokuzuncu sınıf biyoloji bitkilerin faydaları,biyoloji bitkiler alemi test soruları,biyoloji 9 sınıf bitkiler alemi slayt,bitkiler alemi kisaca kapsamli ozeti