KİMYANIN GELİŞİMİ

ESKİ ÇAĞLARDAN KEŞFEDİLEN MADDELER

 • Ateşin maddeleri yaktığı ve erittiği öğrenilince demir, bakır ve kalay madenleri karıştırılır
 • Kürkler işlenerek giyecek yapılır
 • İnsanlar yüzlerini bitkisel ve madensel boyalarla boyar (Mısırlılar “kohl” ile boyarmış. Yeşil boyayı malahit, siyah boyayı PbS, Antmon (II) sülfür, CuO, Mangan oksit ile sağlarmış)
 • Tuz keşfedilir
 • CuSO4=göztaşı (zehirlenenleri rahatlatmak için)
 • KAl(SO)4.12H2O=şap (hastalıklardan korunma ve tedavi amacı)
 • Rezene, maydanoz, çam, terebentin, kendir, safran, ısırgan otu vb.
 • Lokman Hekim ölümsüzlük iksirini bulmaya çalışmış
 • Nane limon (mide üşütmeleri için)
 • Kükürt buharıyla ağartma ve bandırma (sarartılmış kayısı vs)
SİMYA
 • Teorik temelleri yok
 • Sistematik bilgi birikimi yok
 • Kimyaya geçişin öncülüğünü yapmış. Araç gereç vs. geliştirmiş
 • Johan Joachim Becher: Terra Pinguis denen ateş elementinin yanma sırasında kaçan nesne olduğunu düşünür. Bu nesneye filoj,ston (ateş ruhu) der
 • Madenlerin işlernmesi, metaller üzerinde çalışmalar, mürekkep, kozmetik, boya, deri boyanması, seramik, cam, esans üretimi vb.
 • 4 öge kuramı (ateş, su , hava, toprak)
 • FeSO4:vitriyol
 • H2SO4:zaç yağı (ağartma ve boyacılıkta)
 • HNO3:kezzap
 • HCl:tuz ruhu
 • KNO3:hint güherçilesi
 • NaNO3: şile güherçilesi
 • Zaç yapı bir süre sonra sanayinin ham maddesi haline gelir.
ELEMENT KAVRAMININ TARİHSEL GELİŞİMİ
 • Başta 4 öge kuramı
 • Sonra kendinden basit maddelere dönüşemeyen saf maddeler tanımı yapılır. Ama radyoaktifliğin keşfiyle Uranyum ve Toryum’un değişmesi bunu da çürütür. Ayrıca kireç, NaOH vb. ayrışması zor maddeler de element sayılıyordu.
 • Van Helmont: Kimya bilimine nicellik kazandırır. Terazi kullanır.
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI
Kütlenin Korunumu Kanunu
 • Antoine Lavoisier: Hiçbir şey yoktan var olamaz. Madde yapısındaki değişimler kimyasaldır ve kütle korunur. Yanma olayına ilişkin yeni kuram geliştirir.
Sabit Oranlar Kanunu
 • Proust: Elementler belirli kütle oranında birleşir.
Katlı Oranlar Kanunu
 • Dalton’un atom teorisi bunu destekler
Birleşen Hacim Oranları
 • Gay Lusaac: Dalton’a destek olarak bunu ileri sürer. Ama Dalton eşit hacimler-eşit sayılar varsayımını reddeder.
 • Avogadro sonradan doğruluğunu kanıtlar. Dalton’dan farklı olarak “molekül” terimi kullanır. Aynı sıcaklık ve basınçta farklı gazların eşit hacimleri eşit sayıda atom veya molekül içerir.
KİMYASAL BAĞIN TARİHSEL GELİŞİMİ
 • Empedokles:Ögeleri sevgi bir araya getirir (çekme), nefret ayırır (itme). Madde ve kuvvet ayrıdır.
 • Demokritos:Maddelerin dış yapıları farklı. Pürüzsüzler akışkan (su), pürüzlüler katı (tuz)
 • Aristo:Madde atomları aynı ama atomların konumu ve düzeni farklı.
Maddenin Halleri ve Kimyasal Bağlar
 • Oda koşullarında farklı fiziksel haller: moleküller arası çekim kuvveti
 • Na ve Cl iyonları elektrostatik çekim kuvvetiyle birbirini çeker.
 

Video Konu Anlatımı | ekol hoca, ders notları, çözümlü soru anlatımları, konu özetleri, örnek sorular, vitamin, körfez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sınıf, denemeler, çıkmış sorular, sunumlar, AİÖ, ALES, AÖF, AÖL, DGS, KPSS, LYS, SBS, YDS, YGS, Lise, Ortaokul ve ilkokul seviyesinde ders anlatımları. vitamin, ekol hoca dersleri, testler ile ilgili sorular ve cevaplar, slaytlar, yazılı soruları, kitap cevapları, ekol hoca dersleri

son arama terimleri:

  9 sınıf kimya bilimi konu anlatımı,kimyanın gelişimi,9 sınıf kimya 1 dönem notları,kimya 9 sinif atom kavraminin gelisimi ile ilgili ornekler,katlı oranlar yasası ile ilgili çözümlü sorular 9 sınıf,atom kavramının tarihsel gelişimi konu anlatımı,atom kavramının tarihsel gelişimi ili ilgili ygs soruları,atom kavramının tarihsel gelişimi ile ilgili sorular ve cevapları,atom kavramının gelişimi soru cevap,kimya 9 sinif kimyanin bilimi ile ilgili sorular ve cevaplar,kimya birleşen hacimler ile ilgili çözümlü sorular 9 sınıf,kimya dersi katli oranlar kanunu genis konu anlatimi,kimyanın gelişimi ders notları,kimyanın gelişimi kısaca,kimyanın gelişimi ygs konu anlatımı video